Kawały: kamyków

antyk

Twoja stara jest tak stara że wisi Mojżeszowi 5 kamyków