Kawały: ziemia

baca i juhas

Pyta juhas bacy: Baco, jak to jest, że Ziemia się kręci?Baca: Widzis Jądruś, Ziemia, jest ...